Podmínky ochrany osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů ( dále jen „ Informace „ )

1.Úvodní ustanovení

Tyto informace jsou zpracovány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU)2016/679 ze dne 27.dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti ze zpracováním osobním údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR ). Cílem těchto informací je poskytnout Účastníkům základní informace ohledně zpracování osobních údajů.

 

2.Pro potřeby těchto informací se rozumí:

správce osobních údajů

Jméno:                                                              Jana Kochlefflová

IČ:                                                                             01331086

Ulice + čp                                                                Pšovlky 90

Město, PSČ                                                                27031

Pověřenec ochrany osobních údajů

Kontakt: poverenec@gepardservices.cz

(dále jen „Správce“ ) , aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o osobních údajů ) (dále jen „Nařízení“) zpracovávala tyto osobní údaje:

Jméno, příjmení, email, adresa, telefon, pokud není objednávka na dobírku, tak z výpisu i bankovní účet.

3.Účel zpracování

Uvedené údaje v bodu 2) je nutné zpracovat za účelem:

Na základě objednávky zákazníka s tímto právním titulem: Smlouva

4. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu

po dobu vyřízení objednávky , po té se ukládá do historie

5 .Tyto údaje byly Správcem zpracovány po dobu

subjekt údajů

6.Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem,osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé (kategorie příjemců osobních údajů):

a) příjemci státní a veřejné správy na základě právní povinnosti

b) poskytovatelé zpracovatelských softwarů , služeb a aplikací za předmětem dosažení uvedeného účelu zpracování uvedeného v bodě 2)

7.Vezměte , prosíme , na vědomí , že podle Nařízení máte právo:

  1. Být informován o zpracování svých Osobních údajů
  2. Požadovat od správce přístup k jeho Osobním údajů
  3. Na opravu poskytnutých osobních údajů
  4. Na výmaz poskytnutých osobních údajů
  5. Na omezení zpracování Osobních údajů
  6. v případě pochybností o zákonném zpracování osobních údajů podat stížnost na Úřad na ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27 , 170 00 Praha 7, webové stránky https: //www.uoou.cz

8.Při zpracování osobních údajů viz. Bod 1) nedochází k autorizovanému rozhodování ani profilování

9.V případě , že by se Účastník domníval, že Správce provádí zpracování jeho Osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s příslušnými předpisy , zejména jsou-li Osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může svá výše uvedená práva uplatnit písemně:  Jana Kochlefflová , Pšovlky 90 , 27031 nebo na elektronické adrese info@equitime.cz