Back

Leovet Mähnenliquid k ošetření hřívy

395  (326  bez DPH)

Vlasová voda pro koně odstraňuje z pokožky, hřívy a ohonu lupy.

3 ks skladem

Katalogové číslo: 130111 Kategorie: Štítky: ,
Popis

Veterinární přípravek

Vlasová voda pro koně odstraňuje z pokožky, hřívy a ohonu lupy. Zmírňuje svědění a zamezuje drbání dlouhých žíní. Brání vzniku holých kořenů ohonů a krátkých nevzhledných hřív.

Aplikace:

Pro úsporu spotřeby uzávěr pouze propíchněte, neodřízněte. Nanášejte přímo na pokožku pod hřívou a krátce vmasírujte. Ošetření opakujte co 1 – 2 dny. Po aplikaci si umyjte ruce.

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. Uchovávejte v suchu a temnu při teplotě 4-35°C. Pouze pro zvířata.

Složení:

Aqua, Isopropanol, Urea, Salicylic acid, Biosulphurfluid, Ammonia solution 25%

 

Velikost balení:

500 ml

 

Držitel rozhodnutí o schválení a výrobce:

Leovet Dr. Jacoby GmbH & CoKG, Beim Eberacker 1, D-35633 Lahnau, Německo

Schvalovací číslo: 046-21/C

Nebezpečí

H226 Hořlavá kapalina a páry. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P501 Odstraňte obsah/obal v souladu s místními předpisy.